مدرسه دو کلاسه

این مدرسه شامل دو کلاس درس و یک سوئیت معلم و سرویس بهداشتی دو چشمه می باشد که در یکی از روستاهای محروم کرمان نصب شد.