Project Description

این یک اتاق با متراژ ۱۰ متر مربع است (ابعاد ۲/۵ در ۴ متر)

یک درب ورودی بصورت تمام ورق همراه با سه عدد پنجره فلزی مستحکم