Project Description

این یک اتاق با متراژ ۱۰ متر مربع است (ابعاد ۲/۵ در ۴ متر)

یک درب ورودی و دو عدد پنجره ، داخل اتاق فضایی کوچک برای نصب کابینت و سینک و گاز در نظر گرفته شده است

این اتاق جهت کنترل تردد در اداره پایانه نصب شد.